แนวทางนำเสนองานวิจัย

ผลที่นำเสนองานวิจัย มีค่าที่สนใจ
1) อุณหภูมิ
2) ความชื่น
3) ค่าความต้านทาน
4) ค่า Volt ที่เกิดไฟฟ้าสถิต
5) ทดสอบการสถานะการณ์ ต่างๆ ตามประเภทโดยกำหนดขบวนการ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน และ ปฏิบัติ

ทดสอบ ผ่านความร้อน
-ทดสอบการซักล้าง จากสารฟองผ้าขาว
-การวัดค่าของน้ำ ความเป็นกรด เป็นเป็นด่าง ของน้ำประปา

วิจัยคุณสมบัติของ วัสดุอุปกรณ์ ประเภท
1) รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต ในท้องตลาดที่เป็นชนิด ห้องคลีนรูม และ ร้องเท้า Safety
2) Worksurface MAT ที่มีขายตามท้องตลาดทั้งหมด ที่โรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยใช้งาน
3) Wrist Strap
4) ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต

ผลหรือประโยชน์จากการวิจัย
เป็นข้อมูล ที่นำไปใช้งานได้จริง ตรงกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไป
1) พัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ๆๆ
2) เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม นำไปต่อยอด การป้องกัน การใช้งานที่ถูกวิธี

ESD Consultant Development Co.,Ltd.

Location: Thailand
Mobile: 062-858 7855
E-mail : Training.ESDCD@gmail.com
E-mail : Consultant.ESDCD@gmail.com

บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ESDCD – ESDCD (esdconsultantdevelopment.com)