จัดทำแผนการตรวจสอบในพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Protect Area)

1. บทบาทตำแหน่งสำหรับ Coordinator นั้น จัดรวบรวม ESD Control Item ทั้งหมดในพื้นที่ EPA’s โดยยึดหลักการดังนี้

  • รายการนั้น ไม่ใช่ฉนวน
  • รายการนั้น ใช้งานตลอดในพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • รายการตรวจสอบ กำหนดทดสอบ Resistance to Ground (P to G) มีรายการอะไรบ้าง
  • รายการตรวจสอบ กำหนดทดสอบ Resistance to Resistance (P to P) มีรายการอะไรบ้าง

2. Test Method

3. Requirement Limit

4. Frequency / Periodically

5. Respond / Verify By

ต้องการอบรมวิธีการทำแผนและตรวจสอบที่ถูกต้อง หรือ ปรึกษาการจัดทำแผนการตรวจสอบ (Compliance Verification Plan)

ติดต่อ / Contact

Location: Thailand

ESD Consultant Development Co.,Ltd.

Phone: 062-858 7855

E-mail : Training.ESDCD@gmail.com
E-mail : Consultant.ESDCD@gmail.com

เว็บไซต์แนะนำ:

ESDCD – ESDCD (esdconsultantdevelopment.com)