สาเหตุไฟไหม้ มาจากไฟฟ้าสถิตในร่างกายคน

ด้วยเหตุผลสำคัญสำหรับ แหล่งเสี่ยงไฟไหม้ เช่น คลังน้ำมัน โกดัง โรงงาน ทางเข้าโรงงาน และสถานที่อื่นๆ แท่นจำหน่ายน้ำมันรถไฟ ช่องเปิดบันไดเลื่อนถังเก็บและทางเข้าฟาร์มถัง โรงงาน โรงปฏิบัติงาน คลังน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน และสถานที่อื่นๆ ที่ร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องกำจัดไฟฟ้าสถิต

ตัวอย่างที่1. ไฟไหม้สาเหตุไฟฟ้าสถิตจากคน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=GjiU4VvUSPo

ตัวอย่างที่ 2. การเสียดสีวัสดุชนิด Insulator เมื่อสร้างไฟฟ้าสถิต

แหล่งข้อมูลอ้างอิง https://youtu.be/0N-sQgOigFA

การป้องกันไฟไหม้จากคน ติดตั้งเครื่องช่วยถ่ายเทไฟฟ้าสถิตลงกราว์ด

1.ทำไมต้องเลือกลูกบอลกลมชนิด Conductive สำหรับทำเสากำจัดไฟฟ้าสถิตส่วนบุคคล?
ในปัจจุบัน สถานที่อันตรายที่ติดไฟและระเบิดได้บางแห่งยังคงใช้ตัวนำโลหะในการกราวด์และปล่อยโดยตรงเพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์
เสากำจัดไฟฟ้าสถิตส่วนบุคคลของเราชดเชยข้อบกพร่องของวิธีการคายประจุไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ในปัจจุบัน กระแสไฟฟ้าสถิตย์จะอยู่ที่ระดับ uA และปริมาณการถ่ายเทประจุจะน้อยกว่า 0.1uC ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกายมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการเกิด อุบัติเหตุไฟไหม้และการระเบิดและ ไฟฟ้าสถิตสูงๆจะเกิดการช๊อตรุนแรง ปรากฏการณ์ร่างกายมนุษย์เกิดอาการตกใจได้ เราจะจึงใช้ลูกบอลชนิด Conductive ในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตในการลงกราว์ดอย่างช้าๆ

ตัวอย่าง เสาสลายไฟฟ้าสถิตจากร่างกายมนุษย์ คน

2.ลักษณะประสิทธิภาพ
• วัสดุของลูกสัมผัสเป็นตัวนำไฟฟ้าย่อยซึ่งจะไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตแบบเหนี่ยวนำต่อร่างกายมนุษย์
• การตรวจจับความต้านทานกราวด์แบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจว่าการลงกราวด์มีความน่าเชื่อถือ
• พร้อมแผงคำเตือนภาษาอังกฤษที่กำหนดเอง

3.แอพพลิเคชั่น
คลังน้ำมัน โกดัง โรงงาน ทางเข้าโรงงาน และสถานที่อื่นๆ แท่นจำหน่ายน้ำมันรถไฟ ช่องเปิดบันไดเลื่อนถังเก็บและทางเข้าฟาร์มถัง โรงงาน โรงปฏิบัติงาน คลังน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน และสถานที่อื่นๆ ที่ร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องกำจัดไฟฟ้าสถิต

4. Delivery
เราสามารถส่งสินค้าใน 2-3 สัปดาห์ สำหรับปริมาณ<50ชุด

5. Specifications

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ อาจารย์ ปิติศักดิ์ ลิ้มไทย

E-mail: AJ.Pitisak.ESDCD@gmail.com