ศูนย์ฝึกอบรมความรู้ เฉพาะทางให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม Electronic เช่น Semiconductor, PCBA และ อุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์, กลุ่มผลิตอาหาร และ เครื่องดื่ม เป็นต้น

และ เราคือศูนย์บริการด้านไฟฟ้าครบวงจร งานผลิตตู้ไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิด รวมถึงตู้คอลโทรล, ตรวจสอบ รับรองระบบไฟฟ้า และ ระบบเครื่องกล, ระบบโซล่าเซลล์, งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร, ซ่อมบำรุงตามวาระ PM ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

TRAINING COURSE

ปัจจุบันนี้ ความรู้เฉพาะด้านที่เราเปิดอบรม ทั้งแบบ In-House และ Public Course มีดังนี้

1. สาขาวิชา ไฟฟ้าสถิต (ESD : Electrostatic Discharge)

 • EPA (ESD Protect Area)
 • Technical Verification
 • Standard Control

2. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ภาคอุตสาหกรรม

 • ความปลอดภัยในการตรวจสอบไฟฟ้ากำลัง
 • การทำ PM ไฟฟ้าประจำปี

3. สาชาวิชา ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำแผน KPI

 • พนักงานใหม่ ก่อนรับตำแหน่ง จป. ต้องรู้อะไรบ้าง
 • จป. มือใหม่ สอนทำแผน KPI

4. สาขาวิชา Core Tool

 • Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP)
 • Production Part Approval Process (PPAP)
 • Failure Model and Effects Analysis (FMEA)
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Measurement System Analysis (MSA)

SERVICE / SURVEY / CONSULTANT

 • Install Ground Rod / Ground System
 • Install ESD Floor (Rubber or Coating)
 • ESD Survey
 • Energy Safety
 • งานผลิตตู้ไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิด รวมถึงตู้คอลโทรล
 • ตรวจสอบ รับรองระบบไฟฟ้า และ ระบบเครื่องกล
 • ระบบโซล่าเซลล์
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร
 • ซ่อมบำรุงตามวาระ PM ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

 

ESD Consultant Development Co.,Ltd.

Location: Thailand
Mobile: 062-858 7855

ติดต่ออีเมล์ ด้านล่าง “Click เลย!!!”

E-mail : Training.ESDCD@gmail.com

E-mail : Consultant.ESDCD@gmail.com

E-mail : AJ.Pitisak.ESDCD@gmail.com

Content

บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ESDCD – ESDCD (esdconsultantdevelopment.com)